Menneske-råstof, en uendelig mulighed.

Den Levende Organisation, er en uddannelses og kursusudbyder,

samt en eksternt konsulentvirksomhed, for hvis fokus ligger på de menneskelige værdier, de sociale værdier og ikke mindst de miljømæssige værdier.


Vores kongstanke er; Når mennesker trives, forøges vores resurser drastisk og vi bliver modige, til at søge dét vi ikke er, eller dét vi mangler.

Udvikling er et naturligt, det samme er, at samle os for at udrette og opnå de store bedrifter.

Så trivsel er grundstenen for forandring, modsat den forandring som er sket ved at skabe en frygt/fjende/mulig katastrofe (den brændende platform), hvilket kun mindsket vores menneskelige resurser og sammenhængskraft.


At vi som mennesker er selvskabende for den verden vi lever i.
At vi naturligvis har alle de resurser som det kræver, at genskabe den verden, som er bæredygtig, som holder sig indenfor de mål vi sætter. Det at skabe er vores driver, og det som har drevet os ud af klippehulerne, og det er det som kan skabe en verden uden CO2, eller hvor vi bruger CO2 og havvand som brændstof, og affald er byggesten.


At vi som mennesker skaber sammenhæng ud fra deres erfaring.

Hvilke betyder at tilføjer vi viden og resurser, ændres sammenhæng og perspektiver, så med den rette viden og de rette resurser, ændre vi Forandringskoden, og deri er vi i stand til, at skabe den nødvendige forandring.


At vi som mennesker altid skaber den bedste situation, ud fra de gældende resurser.

Intet menneske stiller sig det næstbedste sted, vi gør det som sikre os bedst muligt, eller giver os størst muligt benefit. Det betyder ikke at det er hverken sund, sandt eller skønt, men der er altid gevinst i vores forehavende.


Det som skal forandres, kan ikke forandres. 

Vi er som mennesker designet til at overleve, og det har vi gjort siden tidernes morgen.

Hvilket betyder at vores instinkt hjerne-, vores krybdyrhjerne tager over i overlevelsens navn, derved lukker al menneskelig fornuft, følelser og sammenhæng ned. Det betyder at vi kan ikke skabe den nødvendige forandring ud fra frygt, men gennem viden, mod og gennem fællesskaber.


Når kriser kan blive business, så ændre vi business, så vi udnytter vi krisens muligheder.

Krise betyder forandring, og vi har altid, skabt nye strategier, når vi rammes af kriser. Så vores globale kriser kan således blive den største business i verdenshistorien, fordi løsningen ligger i at skabe nye bærdygtige løsninger, gennem innovation og teknologi, og dette er grænseløst, som fantasien, og deri kan vi levere løsninger til hele verden, uagtet om vi har land eller råstoffer til rådighed. Dette er menneske-råstof, som vi har mulighed for at skabe og den mulighed ligger i os alle.


Det kræver modige mennesker og mest af alt, så kræver det ledere som tænker i mere end kroner og øre. Nemlig i formål og sammenhæng, og i menneske-råstof, menneske-kapital, menneske investering og afkast.