Intentioner for fremtiden

Selvfølgelige er verden fuld af intentioner, og altid er intentionerne gode, vi vil gerne, det ligger i vores natur, vi ønsker det godt både for os selv og for andre. Og faktisk, så er det nogen gange nemmere, at gøre noget godt for andre end det at gøre noget godt for os selv. Future Intentions er dette lille sted i os, dér hvor vi vil hinanden det godt, os selv og ja både kloden og dyrene.
 
Vores bevidsthed vågner mere og mere, og sjovt er det ikke at vågne til en verden af uenigheder, splittelse, undertrykkelse og ja kaos. Det havde været nemmere at sove lidt videre, eller leve i uvidenhed. Men dertil har vi alle tage nogle skridt, på bevidsthedens himmelstige, vi kan faktisk godt se, at meget af det vi gjorde for bare 10 år siden har ændre sig, vi har ændre os. Vores holdninger er blevet tydeligere, der er faktisk mere som ikke længere er ok, end det vi syntes er ok, fordi vi er på usikker grund. Tonen er rå og holdninger milevidt fra hinanden. Der er som om at alle er i krig mod hinanden, alle mod alle.
Men der er et dette lille sted i os, i os alle, lige her vil vi gerne, gerne være med, være en del af noget større. Her vil vi hinanden det bedste, fordi dette lille sted i os, i mig, i dig, er vores fælles, et fælles. Lige her er skellet mellem mig og dig ikke eksisterende, eller det er uden betydning, fordi vi har fat i en større betydning, hvor min mening alene er næsten uden betydning i forhold til den større mening og det større “Til fælles bedste”, er så værdifuld, så betydningsfuldt, at vi alle er med som kostede det os livet, hvis vi ikke var med på denne ekspedition. Og det er sådan det er, at det koster liv, hver dag, vi ikke har kurs mod dette fælles bedste.
Disse 10 intentioner er det lærred, vi ønsker at tegne verden op på, det er vores farver, vores pensler, og vores verdensbilledet som kun eksistere i samskabelsen, i samhørigheden, fordi i overlevelsens navn og i individualismens navn er der ikke tid eller plads til at samskabe den verden vi alle sukker efter.
 
Velkommen til en verden af bæredygtige intentioner.
  1. Unified Needs USR  Hvad er i vores alles interesse?, hvad er det som alle ønsker at støtte op omkring. Vi har en fremtid, og skal den være bæredygtig, så må sammen finde det punkt vi alle ønsker at støtte op omkring.  Vi er nødt til at skabe arbejdsgrupper hvor både politikere, erhvervslivets ledere og borgere arbejder sammen om fælles behov og interesser. 
  2. Social organisering af fælles interesser. Det som kommer til at samler os er interessefællesskaber, og naturligvis det pres som kommer af at leve i en accelerations verden, for hvis accelerations blot stiger uden mening, og med tab menneskelige værdier og sammenhold. Det skaber en naturlig modbevægelse og den skal skabes i sociale sammenhænge og med ideologiske sociale og bæredygtige værdier.
  3. innovation, forskning og uddannelse.  Vi skal investere i fremtiden, i hvad vi som nation kan eksportere, og vi kan nå det endnu, det at være førende inden for teknologi, klima og miljøløsninger. Men vi skal investere, udvikle og uddanne.
  4. iværksætter syndikater, symbiose, P2P Samarbejdende fællesskaber, Unified Cooperation, nye betegnelser kommer til, men det er at samarbejde med synergier, synkronisitet, større formål, større cirkler end bare for overlevelse og konkurrencen skyld.
  5. Bæredygtighed, Klima, miljø og økologi Med et overforbrug på 1,6 gange jordens størrelse, så er der plads til forbedringer.
  6. Trivsel og sundhed Med 1% af sundhedssektoren budget, brugt til forebyggelse, er det nemt at se at der kan gøre noget for at på sigt minimere udgifterne på det sundhedsfaglige felt.
  7. Social ansvarlige projekter Det er her vi kan ændre verden og flytte ansvaret til fælles bedste, vi kommer i den grad til at bruge tiden til andet end arbejdet alene, særligt når fremtidens teknologi overtager de fleste arbejdsfunktioner. Så fællesskaber, naboskaber, Urban gardening, forbruger revolution, og bofællesskaber er steder hvor vi kan skabe den verden vi ønsker at leve i fremtiden.
  8. Verdens målene  FN Verdensmål vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed.De ønsker at reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.
  9. Praktisk borger-nært demokrati  Tilliden til politiker har aldrig været så ringe, og aldrig før har den politiske dagsorden været præget at populisme, og luftige holdninger, samtidig med at de politiske reformer som skal på banen, for at vi kan ændre tingene, vil være langt fra populære. Så vi skal have politikerne tættere på borgerne, og vi skal have borgerne tættere på beslutningerne. Det kommer ikke til at ske af sig selv, men det skal ske gennem aktive og ansvarlige borgere, som kender hinanden, arbejder tæt sammen, og har stærke fælles interesser.
  10. Nye økonomier og kapitaler  Den største økonomi er ikke entydigt, men det er alt det som ikke er opfundet endnu, som har den største værdi og deri også en kapital som rumme os alle. Vores gamle verden er ved at være slidt, det samme er kapitalismen, demokratiet, vores systemer, vores tankegange, alt sammen noget som høre den gamle verdensorden til. Social økonomi, Cirkulær økonomier, Deleøkonomier, bytte økonomi, fundraising, ja nye værdisystemer og betalingssystemer, når vi først lukker op for en anden måde at tænke på, så er alternativerne uendelige. Vi har set hvordan deleøkonomiske projekter rejser sig på rekordtid og bliver verdensomspændende.