Meningsfulde fællesskaber

I en verden fuld af globale udfordringer, er det nemt at mistet modet, fatningen og ja miste meningen med det hele. Det er blevet en kendsgerning at mange mennesker i dag, bliver ramt af de massive informationer som viser og fortæller om verdens gang og udfordringer. Ramt på den meningsløse måde, fordi informationerne ikke just er positive, men faktabaseret og tydeliggøre miljøsvineri, klimakrise, ulighed, undertrykkelse, raceuroligheder, egoisme, og skattesnyd og svindel i den helt store skala. Utroværdige politiker, topdirektører som får gyldne håndtryk, på trods af skandaler og manglende samfundssind. Summen af disse tunge globale og nationale information og begivenheder, giver momentane tungsindige tilstande.
Verden er i konstant forandring, det ved vi og er vi ikke i omdrejninger, er der stor risiko for, at vi svimler og bliver syge, med angst, depression eller stress.  Helt reelle løsninger findes ikke, for tempoet er ikke det rette tempo og formålet og meningen kan være svært at få øje på. Det at knokle for løn og så forsøge at samle energi sammen til atter en arbejdsdag, en arbejdsuge mere. Risikoen for at miste sig selv i rutiner og gøremål er stor, og alle tal fortæller at ingen mennesker kan holde til det accelerations og præstationræs.
Der er faktisk ikke noget galt med, at have travlt, bare vi har travlt med det rette-, det som giver mening-, det som samler os-, det at vi er sammen om, at udrette meningsfulde forandringer til alle bedste.
Det er bare ikke der vi er, vi er i acceleration og højhastighed, men langt fra effektive, alt for langt fra kerneopgaverne, samarbejde og arbejdsglæde. Mange ønsker sig noget andet, men ved ikke hvad dette andet er. De ved bare at de er langt fra tilfredse i deres nuværende job. Utilfredsheden stiger i takt med det manglende sociale fællesskab og et større meningsfyldt arbejde og selvfølgelig en global bevidsthed om, at vi er langt fra en bæredygtig rute, som samfund. Hvilket jo skaber utilfredshed, frustration og meningsløshed, fordi kursen ikke er sat udfra formål og bæredygtighed.
 
Men den rette sociale kontakt, opstår der hurtigt ønske om fællesskaber, med rette kontakt, menes der at vi opdager hinanden og opdager fælles interesser. Det sker når vi kommer forbi pænheden, og den sociale automatik, at vi finder ud af at vi ikke er så forskellige som vi ofte antager, når vi møder fremmede mennesker.
Det er i denne sociale kontekst, at ideer opstår i at “vi skal da se mere til hinanden”, og sættes der fokus på arbejde og trivsel, så kommer visioner om at leve og arbejde til fælles bedste, hurtigt på banen. Det ses måske tydeligst når venner mødes i festlig lag, at de store visioner kommer på banen og ja ofte i engagement og med lidenskab.
 
Formalisere og konceptualisere formålene ved fællesskaber og tænker i bæredygtig business, så kommer vi i den rette tilstand af samhørighed og kreativ bevidsthed. Det er her vi begynder at samskabe og tænke i helheder til fælles bedste.