Strategi og identitet

Seminaret strategi og identitet er en seminar som tager udgangspunkt i organisationen liv og hverdag. 
Det er strategi i praksis hvor alle de strategiske ledere og medarbejdere alle bidrage til en afklaring på hvor organisationen står og hvilke problemer og begrænsninger som hinder at organisationen er levende og dynamisk i dens forandringsprocesser mod et givent mål i fremtiden. 


Fase 1
Alle bidrager med både forhindringerne og løsningerne, det betyder at alle bliver hørt og bidrager med løsninger.
Det er på det personlige plan, på afdeling niveau , organisation niveau, og branchen som helhed. 


Fase 2. 
Præsentation af metoderne og menneskesyn samt processerne fra her og nu mod forandringernes visioner med de strategiske processer som skal bygge bro til fremtiden.


Fase 3. Why 

Formål Hvorfor er vi i firmaet og hvorfor er firmaet til i verden?


Fase 4. udfordringerne, lokalt og globalt. 
Udfordringerne, firmaet og branchen?


Fase 5. Afklaring 

Hvor står står organisationen i sig selv og i forhold til verden.


Fase 6 Visionerne
Arbejdsprocesser om hvad kan vi ellers, fremtidssikring og bæredygtighed


Fase 7 Identitet og branding – arbejdsprocesser i grupper og plenum
arbejdsprocesser til styrkelse af identitet og branding


Fase 8 Strategiprocessen


Fase 9 Markedsføringsvisioner og metoder


Fase 10 Story og event 
Hvad ønsker vi, og ønsker at fortælle, hvordan og gennem hvad?