2907cc_7fbd3fc53a4e4403ae93afd77d303fdb_mv2
Trivselskoordinator uddannelse

Tag en uddannelse, der giver mennesker mening, formål og fællesskab igennem hele organisationen.

 

Bliv Trivselskoordinator

Vores trivselskoordinator uddannelse er måske det bedste bud på en organisation i trivsel og forandring. Uddannelsen består af 5 moduler, hvoraf et af den er en uge i Andalusien, og de andre moduler er af 2 og 3 dages forløb i københavn. Desuden er der selvstudie, hvilke vil sige at uddannelsen er mulig at tage ved siden af sit fuldtidsarbejde.

Modul 1.
3 dage  fredag den 8 – 10 april  2022

Modul 2.
2 dage mandag den. 2 tirsdag den 3 maj  2022

Modul 3.
8 dage i Spanien 

Fra søndag den 16 maj til søndag den 22 maj

Modul 4.

3 dage

Fra Fredag den 10 juni til søndag den 12 juni

modul 5.

2 dage

 

 

Mandag den 8 august og tirsdag den 9 august 

Trivselskoordinatoren er måske den sunde organisation eller virksomheds vigtigste ressource:

Det er ledelsens interne støtte, når der er mest brug for det.

Det er medarbejdernes fortrolige, der bringer håb og forståelse ind i en travl hverdag.

Det er virksomhedens spejl ind til en bæredygtig og medmenneskelig fremtid.

 

Trivselskoordinatorens primære ansvarsområde og funktion er forebyggende i forhold til mistrivsel, frustration og stress og opbyggende i forhold til den sociale trivsel og tryghed. En trivselskoordinator vil direkte medvirke til at få mere engagerede og bidragende medarbejdere.

 

Uddannelsen som Trivselskoordinator henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med ressourcer og trivsel i virksomheder, hvor du kan være katalysator for et sundt og stærkt arbejdsmiljø og en positiv og meningsfuld arbejdskultur.

Som Trivselskoordinator bliver du uddannet i at have trivsel i fokus i forbindelse med forandrings- og ledelsesprocesser samt i virksomhedens daglige virke. Du bliver ledelsens støtte og medarbejdernes trøst, og du er den, der sikrer, at kommunikationen lykkedes.

 

Efter endt uddannelse vil kursisten være i stand til at tage de (svære) samtaler og skabe de processer, der sikrer det nødvendige sammenhold, og som både giver social læring og frigiver de potentielle ressourcer, der opstår, når vi har tillid til hinanden, trives i fællesskab og har samme mål og ambitioner for virksomheden.

 

Trivselskoordinatorens funktioner er blandt andet at skabe gennemsigtig kommunikation gennem hele organisationen fra ledelse til medarbejdere, således at der opstår gensidig forståelse og enighed om kerneopgaver, mål og midler. Og fra medarbejdere tilbage til ledelse med feedback om, at alle er med og klar på at indtage roller og løfte opgaver, eller hvad der måtte være af forhindringer for at komme dertil. Desuden støtter Trivselskoordinatoren medarbejderteamet i samarbejde, samspil, kommunikation, koordinering og konfliktløsning og hjælper det enkelte menneske med at blive set og mødt i de situationer, som ellers ville vokse sig til modstand og mistrivsel. Trivselskoordinatoren fremmer det menneskelige gennem hele organisationen.

 

Uddannelsen klæder kursisten på til at kunne bistå de processer, som binder hele virksomheden sammen i forhold til læringsprocesser, sociale arrangementer samt den daglige drift, alt sammen med fokus på, at alle ved, hvor virksomheden er på vej hen med de værdier, som binder helheden sammen.

 

Uddannelsen er bygget på et ledelsesniveau, men er som funktion flydende, så den er lineær både med ledelsen såvel på driftsniveau. Så funktionen er procesorienteret tværfaglig, der understøtter organisationen, ledelsen, teamet og den enkelte medarbejder.

Hvorfor er der brug for Trivselskoordinatorer?

Engagerede medarbejdere tager lederskab for deres arbejdsopgaver og er medskabende ressourcer for virksomheden.

Undersøgelser viser, at kun 13% af en virksomheds medarbejdere er engagerede i deres arbejde, 63% er ikke engagerede i deres arbejde, og 24% er aktivt uengagerede. Det kan føre til, at der er masser af ressourcer, der spildes, og en masse potentiale, der ikke udnyttes. Uengagerede medarbejdere tjener hverken virksomheden eller de ansatte. Så hvad er det, der gør, at medarbejdere ikke føler, at de kan være fuldt ud engagerede?

Der har i mange år været fokus på stress på arbejdspladsen, men det er der ikke kommet mindre stress ud af – tværtimod. Noget tyder på, at stressniveauet stiger proportionelt med antallet af tiltag imod stress. Stressen er ikke problemet i sig selv, men et symptom på, at der er noget, virksomheden mangler, nemlig det, der

forhindrer medarbejderne i at få stress. Hvad er the missing link? Det, der mangler, er de helt grundlæggende byggesten for en sund organisation, nemlig trivsel, tillid, mening, forståelse, fokus og perspektiv, og Trivselskoordinatorens funktion er netop at sikre et solidt trivselsfundament for virksomheden.

“Forandring uden forankring i den følelsesmæssige og sociale bevidsthed og uden gensidig forpligtelse er ganske enkelt spild af ressourcer og kan give stress”.

Hvem henvender Trivselskoordinatoruddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til ledere, HR-medarbejdere, projektledere, coaches, proceskoordinatorer, konsulenter, miljø- og sikkerhedsrepræsentanter,tillidsfolk og stressvejledere, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med:

 • at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefravær

 • at arbejde med konstruktiv fremsigtsorienteret konfliktløsning

 • at arbejde med at gøre forskelligheder til styrker frem for modstand

 • at sætte trivsel, kommitment og sammenhæng på dagsordenen

 • at skabe sammenhæng og forståelse for den enkelte medarbejder i stressede situationer

 • at skabe mening og forståelse for organisationens formål og interesser

 • at få organisationen til at gå fra overlevelse til trivsel

 • at være katalysator for sociale færdigheder og læringsprocesser

 • at få skabt sociale og kollegiale events samt eventmanagement

 • at være sparringspartner for ledelsen samt HR-teamet ved forandringsprocesser

 • at støtte ledelsen i at få kommunikeret og implementeret processer og sørge for, at alle er med og bidrager med deres roller og ansvar

 • at holde trivselssamtaler med de enkelte medarbejdere for at opretholde engagementet

 • at øge den sociale kapital og investering i de menneskelige værdier for at sikre en plads i fremtiden.

Stillingen som trivselskoordinator er et tillidshverv, hvor en medarbejder med uddannelsen både kan nomineres til et bestemt timeantal pr. uge eller til en fuldtidsstilling.

Trivselskoordinatoruddannelsen

Metode

Uddannelsen er oplevelsesbaseret, hvilket betyder, at læring sker gennem kursistens oplevelse af at have med stoffet at gøre mere end gennem klassisk tavleundervisning eller forelæsning. Tilgangen er på den måde baseret på en praktisk gøren. Yderligere er det kursistens verden, der er i fokus for at sikre, at det lærte gøres så relevant for den enkelte kursist som muligt. Dette betyder, at det er en praktisk uddannelse, som tager udgangspunkt i kursistens visioner for hans/hendes fremtidige virke som trivselskoordinator. Det handler lige så meget om dannelse som om uddannelse eller med andre ord, vi kan ikke proppe en trivselskoordinator ind i den enkelte, men vi kan få en trivselskoordinator ud af den enkelte.

Teorierne læses hjemmefra og genopfriskes i fællesskab, hvor eventuelle afklarende spørgsmål besvares. Derfor skal teori forvandles til meningsfuld praksis. Der er en stor grad af eget ansvar og frihed til at vælge de emner, som er meningsfulde for den enkelte kursist at fordybe sig i. Det teoretiske indhold skal i samarbejde med kursisterne foldes ud til praktiske og brugbare enheder.

Undervisningen foregår på en måde, så den enkelte meget hurtigt kan begynde at arbejde, koordinere og implantere trivsel og værdier i egen organisation allerede fra det første uge. Uddannelsen kan tages ved siden af fuldtidsarbejde.

Hvis virksomheden ikke betaler for uddannelsen eller giver den via bruttoløns-ordningen, så tilbyder vi rentefrit studielån.

Uddannelsen indeholder en intens uge i Malaga i Spanien, et skønt sted i bjergene med rå natur, og med en dybde, som er svært finde i den moderne verden. Finca Mariposa er en typisk andalusisk landejendom, som ligger i et skønt bjergområde, en times kørsel fra Malaga og ca. 600 meter oppe ved bjerget La Maroma. Området har et vidunderligt dyreliv.

Modul 1) Det hele menneske

Det autentiske menneske i et helhedsperspektiv

 

På modul 1 gives en introduktion til metoder og praktiske tilgange til at arbejde med trivsel i organisationer.

 

Derudover trænes kursisten i rammerne omkring mennesket for at kunne stå i det bærende, det værende og støttende menneske. Vi kan ikke være noget for andre, hvis vi ikke kan stå stærkt i os selv. Det er grundtesen i alt lederskab og udgangspunktet for en Trivselskoordinator. Derudover præsenteres kursisten for viden indenfor eksistensfilosofi og -psykologi, men endnu vigtigere vil kursisten opleve den tillærte viden. Kursisten vil efterfølgende have en forståelse for Trivselskoordinatorens rolle i egen virksomhed eller organisation og kan begynde at analysere, hvor der med fordel kunne sættes ind for at skabe positive forandringer til gavn for hele organisationen.

 

Modulets relevante temaer er:

 • Det autentiske lederskab
 • Det hele menneske og menneske typer (typologier)
 • De eksistentielle niveauer
 • Overlevelse og trivsel
 • Et liv i balance
 • De 4 livsarenaer
Modul 1) Det hele menneske

Det autentiske menneske i et helhedsperspektiv

På modul 1 gives en introduktion til metoder og praktiske tilgange til at arbejde med trivsel i organisationer.

Derudover trænes kursisten i rammerne omkring mennesket for at kunne stå i det bærende, det værende og støttende menneske. Vi kan ikke være noget for andre, hvis vi ikke kan stå stærkt i os selv. Det er grundtesen i alt lederskab og udgangspunktet for en Trivselskoordinator. Derudover præsenteres kursisten for viden indenfor eksistensfilosofi og -psykologi, men endnu vigtigere vil kursisten opleve den tillærte viden. Kursisten vil efterfølgende have en forståelse for Trivselskoordinatorens rolle i egen virksomhed eller organisation og kan begynde at analysere, hvor der med fordel kunne sættes ind for at skabe positive forandringer til gavn for hele organisationen.

Modulets relevante temaer er:

 • Det autentiske lederskab
 • Det hele menneske og menneske typer (typologier)
 • De eksistentielle niveauer
 • Overlevelse og trivsel
 • Et liv i balance
 • De 4 livsarenaer

Modul 2 – Roller og Relationer
Sociale relationer i et sundhedsrelateret perspektiv

På modul 2 sættes der fokus på relationer og relations arbejde. Hvad er det bærende i relationer, og hvad kan hindre, at relationerne dannes og styrkes til organisationens bedste? Vi ser på nogle af de altoverskyggende konsekvenser, der kommer af usunde relationer og sammenspil såsom stress, angst, depression og mistrivsel. Desuden ser vi på, hvordan trivsel konkret dannes og styrkes. Kursisten vil efter dette modul forstå sin rolle i det relationelle arbejde, kunne spotte usunde relationer og have værktøjer til at håndtere disse.

 • Sociale spil og konstruktioner

 • De essentielle niveauer

 • Psykologiske behov for trivsel

 • Stress og psykosomatiske tilstande i et eksistentielt perspektiv

 • Tillid, ansvar og frihed

 • Trivselspyramiden

Modul 3. En uge i Spanien Kommunikation, coaching, værdiafklaringer mv.

Værdier som motivation –
Forandringens koordinater gennem formål og retning og tillid gennem ansvarlig kommunikation.

På modul 3 tages der fat i det helt grundlæggende i forhold til at få alle med, nemlig facilitering af trivsel, kultur og værdier samt kommunikation.
Det handler om at kunne samle de nødvendige elementer til helhedsskabende interventioner, som faciliterer den nødvendige motivation, der skaber vedvarende forandringer.

Vi arbejder med coaching, reframing, og andre strategiet, for at skabe de nødvendige forandringer.

I alt for mange år har man brugt den brændende platform til at skræmme folk videre mod forandring, med effektivitet som mål, men uden at opnå den ønskede virkning.

Kun ved at have mennesket med som en del af målet kan modstridende interesser samles i et større fællesskab.
Kursisten vil efter dette modul have skærpet sine kommunikative kompetencer og være kommet et skridt videre med sit værdikompas.

 • Formål og strategisk kommunikation
 • Den anerkendende tilgang og samtale
 • Konfliktløsning og grundkonflikt modellen
 • Grundlæggende principper i coaching i et eksistentielt perspektiv
 • Værdiafklaring
 • Trivsel i organisationen
 • Trivsels koordinering i praksis
 • Værdibaseret ledelse
 • Kriseledelse
 • Event management

Modul 4  Organisation og ledelse

Ledelse og organisationer i et forandringsperspektiv

På modul 4 ser vi på forandrings paradokser, såsom at mennesket er et vanedyr, der søger stabilitet,
mens alt forandrer sig, eller at vi alle ønsker forandring i retning af en bedre verden, men samtidig ønsker at leve, som vi altid har gjort. Det er, når det velkendte og trygge ikke længere kan bestå, at modstanden opstår. Alt nyt er angstprovokerende, og forholder man sig ikke til denne grundlæggende angst i forandringsprocesserne, er det vanskeligt at skabe vedvarende og holdbare forandringer. Det handler også om at få skabt en kultur og diskurs omkring den levende organisation og gøre foranderligheden til det vedvarende og trygge. Det er grundstenene for, at medarbejdere kan motiveres til at skabe bæredygtige tiltag, både for organisationen og for sig selv i måden vi lever, forbruger og producerer på til gavn for alle og kloden. Kursisten vil efter dette modul være klædt på til at styre forandringsprocesser på et psykologisk og eksistentielt niveau, der, hvor forandringerne mærkes og holder ved.

 • Den Levende Organisation

 • Fremtidens organisationer

 • Lederskabets essens

 • Den nødvendige forandring

 • Problemanalyse i en organisation

 • De 7 dysfunktioner i teams

 • Den Levende Organisations værktøjskasse


High Commetments Teams -At lede med hjertet.

På modul  fortsætter vi i organisationens tegn, hvor det handler om det Commetments, som bringer os ind i samspillet med hinanden, og hvor vi arbejder med det, som virker og det, som skaber mening gennem samskabelse. Det handler om at finde frem til det, der er i alles interesse, nemlig at skabe og genskabe en bedre organisationen i overensstemmelse med vores fælles værdisæt og interesser. Det handler om at forstå det hvorfor, som gør os i stand til et næsten hvilket som helst hvordan. Kursisten vil efter dette modul være endnu mere skarp på at facilitere samskabelse organisationen igennem.


 • High Commetments Teams

 • Tværfaglige teams

 • Primære opgaver og sekundært ansvar

 • Værdibaseret ledelse

 • Den Gyldne Cirkel, Why-modellen 

 • Blue Ocean Strategy


Modul 5. Etik og Bæredygtig ledelse

På modulet bliver de kommende trivselskoordinatorer udstyret med et skarpt etisk kompas, som er afgørende i de mange situationer og niveauer, hvor trivselskoordinatoren skal kunne arbejde målrettet på at gøre organisationen bedre både internt og eksternt. Etikken beskæftiger sig med overordnede retningslinjer for, hvordan man behandler andre mennesker og væsner, og det er en filosofisk disciplin, som trækker på mere end 2500 års tænkning. På modulet lærer kursisten at tænke og reflektere etisk samt at lave en etisk analyse baseret på etiske principper og teorier. Kurset giver kursisten et argumentationsgrundlag i sin kommunikation med både ledelse og medarbejdere i forhold til at sikre den fælles kurs. Med det etiske kompas i hånden bliver det nemmere at arbejde med mange komplekse udfordringer og perspektiver fra globale klimaudfordringer til overlevelse som organisation og de indbyrdes personlige udfordringer.
Vi er af den overbevisning, at det etiske kompas altid peger på det gode i mennesket som værende bæredygtigt, og med et sammenspil på dette niveau vil organisationen hurtigt fremstå blandt de mest moderne, ansvarlige og fremtidige.


 • Sociale værdier

 • Social ansvarlighed

 • Verdensmål, hvordan kan vi arbejde med dem

 • Den grønne omstillingskapital og de nye arbejdspladser


Diplomopgaver, præsentation og fremlæggelse af opgaver

Eksamen bliver en praktisk fremlæggelse gennem video/webinar, hvor den enkelte fremviser deres opgave, hvor en given case præsenteres som både præsentere et dilemma og en løsning.  
Eksamen bliver der ved både en videns- samt en praksis-demonstration i trivsels-koordinering. 

Elevernes præsentation skal bedømmes og bliver fremover vidensmateriale for fremtidige studerende. 
Sammen finder vi dato for diplomoverrækkelse, og visioner for fremtiden, netværket, og mærkesager 
og så en ordentlig afslutningsfest. 

Økonomi:

Pris: 38.000-.
inkl. materialer og lækker forplejning.
Mulighed for afdragsordning.

Der skal beregnes udgifter til bøger på max 1200 kr.

Gennemført uddannelse og bestået prøve kvitteres med et diplom som Trivselskoordinator.

Ophold og fuld forplejning i Spanien er ligeledes inkluderet, det samme med transfer til og fra lufthavnen. 
Fly er ikke med i prisen, med regn med 1500, 2000 kr. vi er gerne behjælpelig med booking mv. 
Afslutningsfesten er heller ikke med i betalingen. 

Virksomheder, som booker 10-12 pladser, tildeles et særskilt hold. Her aftales en specialpris.
Vi vejleder i en bruttolønsordning, og der er mulighed for at få lavet et rentefrit studielån.

Der vil være litteratur, der skal læses, og opgaver, der skal skrives. Omfanget er tilpasset et sideløbende fuldtidsarbejde. 

“For at kunne agere i en foranderlig verden –

være skabende og givende gennem samarbejde

er der kun et sted at være forankret,

og det er i hjertet…”

Ring til Mads Vang Christensen og hør mere: 26 84 10 84.

”For at vinde i fremtiden kræver det vilje til at forandre og forbedre gennem et minimum af omkostninger og ressourcer…”


Mads Vang Christensen

Kreativ leder for Den Levende Organisation

Leder for Institut for Trivsel & Sundhed

Har tidligere grundlagt Essens Instituttet og har udviklet og afholdt coach- og psykoterapiuddannelse

Har mere end 25 års ledelseserfaring

Har i dag selvstændig psykoterapi- og konsulentvirksomhed

Er blandt andet grundlægger af Frederiksberg fællesskaberne og sidder i flere bestyrelser, bla. Foreningen af Danske Psykoterapeuter 


Mads Dahlgaard

Administrerende leder af Den Levende Organisation

Leder af Center for Trivsel & Velvære

Cand. Psych. arbejds- & organisationspsykolog og filosofisk rådgiver

Har udviklet og driver psykoterapi- og filosofisk rådgiveruddannelse hos Center for Trivsel & Velvære

15 års ledererfaring

Forskningsassistent hos Center for Psykoterapiforskning på Københavns Universitet

Har i dag selvstændig psykoterapi- og konsulentvirksomhed.